top of page

İDARE HUKUKU

İdare Hukuku alanında ALBA Hukuk Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu yargı ve iptal davalarının açılarak yaratılan mağduriyetlerin giderilmesinde, idari sözleşmelerden doğan davalarda, Anayasa Mahkemesi’nde yapılacak bireysel başvurularda, haksız atamalar sonucu , sigortaya karşı açılacak davalar gibi ihtilaflarda hukuki danışmanlık, dava takibi hizmetleri vermektedir.

bottom of page