top of page
  • ALBA Hukuk

10 Soruda Covid-19 Sebebi İle Kısa Çalışma Ödeneğine BaşvuruKısa çalışma ödeneği, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’te yer almakta olup; işyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Bu ödenek, istihdamın korunmasını amaçlamaktadır.


Bu yazımızda, günümüzde tüm dünyayı sarmış olan covid-19 pandemisi sebebiyle kısa çalışmaya başvurmak isteyen işverenler açısından izlenmesi gereken yolu aktaracağız. Bildiğiniz üzere korona virüs salgını, sağlıktan ekonomiye pek çok sektörü etkilemektedir. Bu durumun olumsuz etkilerini en aza indirmek adına, korona virüs salgını sebebi ile kısa çalışma ödeneğine başvuracak olan işverenler için belli başlı kolaylıklar getirilmiştir. Sorularla inceleyecek olursak:


1-Kimler Başvurabilir?


Salgın sebebiyle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan işverenler veya işyeri faaliyetini, en az dört hafta süre ile tamamen veya kısmen durduran işverenler, 3 ay süre ile yararlanmak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir) kısa çalışma ödeneğine başvurabilir. İşçilerin doğrudan ödeneğe başvurma imkanı bulunmamaktadır.


Belediye şirketleri, daha önce herhangi bir sebeple kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri de Covid-19 sebebi ile kısa çalışma için ödeneğe başvurabilecektir.


Ayrıca konkordato ilan etmiş işverenler ve SGK’ya veya Maliye’ye borcu olan işverenler için de kısa çalışma ödeneğine başvuru önünde bir engel bulunmamaktadır.


2-Birden Fazla Şubesi Olan İşyerleri Ne Yapmalıdır?


Birden fazla şubesi olan işyerleri SGK’da yer alan sicil numarası farklı her bir şubesi için ayrı ayrı başvuru yapmalıdır. Başvuruların şubelerin bulunduğu yerdeki İŞKUR birimlerinin e-posta adreslerine yapılması gerekmektedir.


3-Şartları Nelerdir?


Öncelikle, yukarıda açıkladığımız şekilde işyerinde faaliyeti azalan veya duran işverenin başvurusu ile süreç başlar. Ödenekten faydalanılması istenen işçinin kısa çalışma

başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemiş olması gerekmektedir. Bu şartlar sağlandıktan sonra, başvuru müfettişlerce incelenecek olup ödenekten faydalanılabilmesi için başvurunun onaylanması gerekmektedir.


Ödeneğe başvuru için asgari çalışan sayısı belirlenmemiş olup; farklı çalışanlar için farklı zamanlarda ödeneğe başvurulabilecektir.


***4447 Sayılı Kanuna eklenen geçici maddedeki düzenlemeye göre, Covid-19 sebebiyle yapılan başvurularda uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işveren beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir.


4-Başvuru İçin Hangi Belgeler Gerekmektedir?


-Kısa çalışma talep formu

-Kısa çalışma uygulanacak işçi listesi-Çalışma süresinin azaldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler)

- Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler


5-Başvuru Nasıl Yapılır?


Korona virüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlar ve yukarıda yer alan belgelerle birlikte kuruma bizzat başvurabileceği gibi İŞKUR ‘un elektronik posta adresine, e-posta göndererek kısa çalışma başvurusu yapabilir.


Tüm belgelerin ıslak imzalı ve kaşeli olmasına dikkat edilmelidir.


6-Nelere Dikkat Edilmelidir?


Kısa çalışma yapan işverenler, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadırlar. Bu sebeple belgelerin düzenli tutulması gerekmektedir.


Çalışanların yabancı olması ödeneğe başvuruda engel teşkil etmeyecektir. Gerekli şartları sağlayan her işçi için başvuruda bulunulabilir.7-Kısa Çalışma Ödeneği Nasıl Hesaplanır?


Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ı olacak şekilde hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.


8- Ödenek Hangi Kesintilere Uğrar ve Kime Ödenir?


Kısa çalışma ödeneğinden SGK primi ve gelir vergisi kesintisi yapılmaz. Ödenekten sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Ödenek, işçinin kendisine ödenir.


9-Peki Kısa Çalışma Ödeneğinden Faydalanma Bordroya Nasıl Yansır?


Kısa çalışma ödeneği için başvuran iş yerlerinin öncelikle başvurularının İŞKUR tarafından onaylanmasının ardından, işveren kısa çalışma yapılan ilk haftanın ücretini işçiye ödeyecek olup, kalan süreler ise eksik gün olarak gösterilecektir ve kalan günler için ödenekten faydalanılacaktır.


Ayın tamamında iş durmuşsa ve işveren, kısa çalışma ödeneğine başvurmuşsa, bir haftalık süre için işçiye yapılan ödeme ücretin yarısı da olsa prim günü 7 gün olarak kuruma bildirilecektir.


İş tamamen durmamış; ancak çalışma süresi azalmışsa işveren hangi işçinin hangi günlerde çalıştığını tespit edip ona göre ödeme yapacaktır. Çalışılmayan süreleri ise “18-Kısa Çalışma Ödeneği” veya başka eksik gün nedenleri ile birlikte bildirilecekse “27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler” seçerek bildirimde bulunmalıdır.


10-Kısa Çalışma Erken Sona Erdiğinde Ne Yapılmalıdır?

İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı iş günü öncesinden yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erecektir. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edileceğinden, sona erme hususundaki bildirimlerin dikkatli yapılması gerekmektedir.


28 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page