top of page

İCRA HUKUKU

ALBA Hukuk Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu, icra müdürlüklerinde başlatılacak olan ilamlı, rehnin/ipoteğin paraya çevrilmesi yolu, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu, genel haciz yolu ile takipler için gerekli işlemleri yaparak ilgili takiplere ilişkin her türlü işlemin yapılması ve davaların takibini yapar. Açılacak olan itirazın iptali, menfi tespit davaları, icraya takibine ve imzaya itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi hizmetler sağlamaktadır. Ayrıca borçtan kurtulma, istihkak davası açılması, ödenen paranın geri alınması davaları da icra hukuku alanında yapılan başkaca işlerden bazılarıdır.

bottom of page