top of page

SAĞLIK HUKUKU

ALBA Hukuk Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu, sağlık hukuku alanından doğacak her türlü uyuşmazlıkta müvekkilere hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Hatalı tıbbi müdahale sebebiyle oluşan her türlü mağduriyetin giderilmesi için açılacak olan ceza ve tazminat davalarında yol haritası çizilmesi, hakların korunması ve müvekkilin temsil edilmesi için danışmanlık vermektedir. 

 

Özel olarak incelenecek olursa:
i)Hasta-doktor görüşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, 
ii)Hekim hataları, 
iii)Açılacak olan malpraktis (yanlış/eksik tedavi ve tıbbi uygulamalar) davaları ile ilgili her türlü başvuru, 
iv)Hasta ve doktor hakları hususunda destek vermektedir. 

 

Ayrıca sağlık kuruluşlarına verilecek düzenli danışmanlık ve sözleşme hizmetleri de sunmaktadır.

bottom of page