top of page
  • ALBAHukuk

ARAÇ DEĞER KAYBI BAŞVURULARI

Bu yazımızda uzun zamandır sigorta şirketlerinin karşılaştıkları değer kaybı davalarının hem  zamansal hem de maddi yükünün ağırlığı neticesinde çok daha hızlı ve masrafsız bir yöntem olarak dava açmaksızın nasıl değer kaybı talebinde bulunulacağına kısaca değineceğiz.

Yazının konusunu oluşturan “değer kaybı” günlük dilde herhangi bir kaza neticesinde aracınıza gelen zararın aracın satış değeri üzerinde oluşturduğu olumsuz etki; yani satış bedelinin kazadan önce ve sonra gösterdiği değişikliktir. Bu hususta yapılan kabaca hesaplar başvuru yaparken başvurucuyu yanıltabilecektir. Bu nedenle talep edilecek değer kaybı miktarı belirlenirken bir profesyonelden yardım alınması doğru olacaktır. Aracın değer kaybı belirlendikten sonra, kusurlu olan tarafın sigorta şirketinden değer kaybının tazmin edilmesini istemek için ilgili şirkete bazı bilgi/belgelerle başvuru yapılması gerekmektedir. Günümüzde pek çok sigorta şirketi bu konuya özel bir birim kurmuş ve bu birime yapılan başvuruları yasal zorunluluk neticesinde de kısa sürede değerlendirmektedir.

Başvurucu olarak dikkat edilmesi gereken temel husus karşı tarafın kusurlu olması ve kazanın üzerinden 2 yıldan az süre geçmiş olmasıdır. Yani 2 yıldan daha eski kazalar için sigorta şirketlerine başvuruda bulunmak olumlu sonuçlanmayacaktır. Ancak yargı yoluna başvurmadan hızlı ve masrafsız sonuç alınmak isteniyorsa söz konusu 2 yıllık süre dolmadan yapılacak başvuruda muhatap direkt olarak sigorta şirketi olacaktır. Bu hususta yapılacak olan başvuru talebinde yer alması gereken bilgiler ;

1. Muhatap Şirketin Adı ve Adresi 2. Başvurucunun Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri 3. Başvuru konusu kazanın tarihi, kusurlu sürücünün poliçe numarası 4. Talep edilen değer kaybı miktarı ve bu meblağın yatırılmasının istendiği IBAN bilgisi 5. Son olarak talep tarihi ve başvurucunun imzası şeklinde özetlenebilir.


Aşağıda genel olarak dilekçenin ekinde yer verilmesi istenen belgeler sıralanmıştır, bunlar aracınızın kaza sebebiyle uğradığı hasarı ve değer kaybı miktarını gösteren belgeler olmakla birlikte tüm sigorta şirketleri tarafından aynı şekilde istenmeyebileceğini bir kez daha belirtmek isteriz.

1. Hasar ve kaza tespit tutanağı 2. Tramer kaza tespit tutanağı 3. Ekspertiz raporu 4. Ehliyet örneği 5. Ruhsat örneği

Yukarıdaki unsurları içeren dilekçeyi hazırladıktan sonra ek olarak sigorta şirketlerince belirlenen evrakları dilekçeye eklemeniz gerekecektir. Ekler şirketlere göre çeşitlilik gösterebileceği için en sağlıklı olan yol kusurlu sürücünün sigorta şirketinin çağrı hattından ilgili birime ulaşıp istenen belgeleri ve belgeleri gönderebileceğiniz adresi öğrenmektir. Günümüzde bu belgeler çoğu sigorta şirketine e-posta yolu ile gönderilip başvuru yapılabilmektedir. Ancak en güvenli yol taahhütlü posta ile göndermektir, çünkü sigorta şirketinden cevap gelmemesi halinde üst mercilere yapılacak başvuruda sürelerin hesaplanmasında dikkate alınabilecek bir tarih oluşmuş olur.

Sigorta şirketlerinin değer kaybı talebini reddetmesi durumunda Sigorta Tahkim Kurulu’na başvurulabilir, veya koşullara göre bir avukata danışarak ilgili mahkemede dava açılarak değer kaybının tazmini istenebilir. 

Yetkili Mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemeleri olduğu karar için bknz.: (Yargıtay 17.HD. 2016/16321 E. 2016/12151 K.);

Yetkili Mahkemenin Tüketici Mahkemeleri olduğu karar için bknz.: (Yargıtay 20.HD. 20163024 E. 2016/4799 K.) 


 
33 görüntüleme0 yorum

Комментарии


bottom of page