top of page
  • ALBAHukuk

TRAFİK CEZALARINA İTİRAZ

Bu yazımızda Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde uygulanan trafik cezalarına karşı itiraz haklarını ve yöntemini ele alacağız. Öncelikle söz konusu cezanın yetkili tarafından muhatabına bildirilmesi için geçerli 2 şekil mevcut. Bunlardan birincisi cezanın muhatabının yüzüne karşı bildirilmesi, ikincisi ise gıyabında yazılan cezanın daha sonra muhatabına tebliğ edilmesidir.

Yüze karşı verilen cezalarda, cezanın bildirildiği muhatabın da imzasını içeren bir tutanakla kayıt altına alınır. Cezanın haksız olduğunu ve kural ihlali yapmadığını düşünen kişiler öncelikle söz konusu tutanağa imza atmayı reddedebilir fakat bu durumda da tutanağa işlenecek olan kayıt “cezanın muhatabın yüzüne karşı verildiği ancak muhatabın imzadan kaçındığı” şeklinde olacaktır. Söz konusu cezanın yüze karşı verilmesi tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde haksız yere ceza verildiğini düşünen kişiler cezaya itiraz edebilir.

Tebliğ ile iletilen cezalarda ise dikkat etmek gereken usul ve kurallar biraz daha fazla diyebiliriz. Her şeyden önce tebligatın Tebligat Kanunu uyarınca şeklen ve usulen doğru şekilde yapılmış olması gerekir. Ayrıca Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmeliğin "tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler" başlıklı 10. Maddesindeki düzenlemeye göre yapılacak olan tebligat işlemleri 10 gün içinde başlamalıdır. Günümüzde uygulamada bu 10 günlük sürede tebligat işlemlerine başlanıp başlanmadığı çok sıkı denetlenmediğinden tebligatın muhatabın eline 10 günde ulaşmamış olması kendi başına itiraz için yeterli olmayabilecektir. Ancak postalama işlemlerindeki her türlü makul aksama göz önüne alınsa da tebligatın aylar sonra iletilmiş olması itiraz için yeterli sebebi oluşturacaktır.

Tüm bunların yanı sıra cezanın yetki ve görev çerçevesi aşılmadan yazıldığının da tespiti gerekmektedir. Örneğin Fahri Trafik Müfettişlerinin(FTM) kanundaki her kurala aykırılıkla ilgili ceza yazmaya yetkili olmadığı bilinmelidir. Aynı zamanda FTM tarafından yazılan cezalarda cezayı yazan kişinin bağlı olduğu il dikkate alınmalı ve cezayı yazdığı yerde ceza yazmaya yetkili olup olmadığı tespit edilmelidir. Eğer bunlarda bir aykırılık varsa cezaya itirazdan olumlu sonuç almak mümkün olacaktır.

Son olarak, kurala aykırı davranışta bulunmadığını düşünen bireyler böyle bir cezayla karşılaştıklarında tebligat zarfında cezaya ilişkin bilgilerin yanı sıra cezaya sebep olan ihlalin görüntüsünün de mevcut olup olmadığına dikkat etmelidirler. Herhangi bir dayanak olmaksızın yazılan trafik cezaları itiraz sonucu oldukça yüksek bir oranla iptal edilmektedir.

TRAFİK CEZALARINA İTİRAZLARDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEMELER

Bu tür itirazların yöneltileceği mahkemeler cezaya konu olan kural ihlalinin gerçekleştiği yerin bağlı olduğu Sulh Ceza Mahkemeleridir. Trafik cezasına itiraz etmek isteyen kişilerin bu itirazı bir avukat aracılığıyla yapması hem olası yetki ve görev hatalarından kaçınılmasını ve zaman kaybını önleyecek hem de mesleki bilgi ve profesyonellik sonucu söz konusu itirazdan olumlu sonuç alma ihtimalini yükselteceğinden bu başvuruların bir avukat aracılığıyla yapılmasını tavsiye ederiz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page